ANBI

Gered Gereedschap Parkstad Limburg (GGPL) is door de Belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Vanaf 1 januari 2014 dienen de als ANBI erkende instellingen de onderstaande gegevens via hun website openbaar te maken.

  • Naam
   Stichting Gered Gereedschap Parkstad Limburg
  • RSIN / Fiscaalnummer
   8132.89.488
  • Contactgegevens
   tel: per 31-4-2021 vervallen.
   e-mail: geredgereedschapparkstad@gmail.com
  • Bestuursleden
   - Frans Corstjens
   - Marc Hundscheid, penningmeester
   - Loe Sloen.
  • Beleidsplan
   Het beleidsplan:
  • Beloningsbeleid
   - Alle vrijwilligers inclusief bestuur kunnen op verzoek een vergoeding voor de gemaakte reiskosten krijgen.
  • Doelstelling
   GGPL heeft als doelstelling het zonder winstoogmerk inzamelen en voor hergebruik herstellen van gebruikt gereedschap en gebruikte apparaten teneinde aan mensen in maatschappelijke achterstandssituaties, met name in de zogenaamde ontwikkelingslanden, ondersteuning te bieden in hun streven naar eigen verantwoordelijkheid en economische zelfstandigheid.
  • Verslag uitgeoefende activiteiten
   werkplaats is door sloop gebouw opgeheven in 2019.
  • Financiële verantwoording
   De financiële verantwoording is opgenomen in het financieel verslag dat via de onderstaande link kan worden ingekeken.

GGPL-2020 ANBI

Reacties zijn gesloten.