Geschiedenis

De Stichting Gered Gereedschap Parkstad Limburg is in 1999 ontstaan uit 2 initiatieven:
-  Eenmaal in mei 1999, van een groep vrienden verenigd in S.C.H.O.P. (Steunpunt Creative Heerlense Ontwikkelings Projecten) die het voortouw heeft genomen voor het oprichten van een werkplaats van Gered Gereedschap in Limburg.
-  Andermaal door de inbreng van S.D.O.H (Stichting Dienstverlening Ouderen Heerlen), die tijdens een grote manifestatie in het kader van de Dag van de Ouderen Nlg 10.000,- bijeenbracht voor het  initiatief van ‘solidariteit tussen generaties’:
“Het oprichten van een duurzaam project Gered Gereedschap waarin ouderen hun kennis en ervaring konden inzetten voor jongeren in ontwikkelingslanden”.
Beide zijn samengevoegd, en begeleid door de vrijwilligerscentrale van welzijnsinstelling Tracee en stichting Open Huis Heerlen, wat resulteerde in het Project: Gered Gereedschap Heerlen.

Vanaf  januari 2002 werd, mede door grote steun van de gemeente Heerlen, een werkplaats geopend in een gedeelte van het voormalig Sporthotel op de Spoorsingel 46B te Heerlen.
Hier werd met financiële hulp van o.a. Lions Club Heerlen de werkplaats ingericht met machines broodnodig voor het herstellen van gereedschap.
De eerste kisten met gereedschappen en enkele naaimachines gingen eind 2003 via Gered Gereedschap Nederland te Amsterdam naar Togo in Afrika.

Door de groei van de werkplaats, ontstond de behoefte aan een meer gestructureerde organisatie, dit resulteerde op 28 januari 2004 in de oprichting van de zelfstandige Stichting Gered Gereedschap Parkstad Limburg (GGPL), compleet met bestuur en statuten, 18 vrijwilligers en een werkplaats die vier ochtenden in de week geopend was.

GGPL is sinds die tijd, door inzet van vele vrijwilligers, uitgegroeid tot een fijne organisatie met in 2016 inmiddels 32 vrijwilligers en een werkplaats die vijf ochtenden per week geopend was. In mei 2019 is de werkplaats gesloten, het gebouw werd gesloopt.

Reacties zijn gesloten.