Sponsoring & Donaties

Stichting Gered Gereedschap Parkstad Limburg is voor haar inkomsten afhankelijk van sponsoring en donaties. Onze organisatie ontvangt namelijk geen financiële overheidssteun en kan geen beroep doen op subsidies. Gelukkig worden wij wel op andere manieren ondersteund, met name door de Gemeente Heerlen en de Stichting PILON, waar wij zeer dankbaar voor zijn.

Wij zijn daarom blij met iedere euro die wij van particulieren, bedrijven en instellingen ontvangen.
Uw financiële ondersteuning is van harte welkom en wordt volledig gebruikt voor de realisatie van onze projecten en de daarmee samenhangende kosten.
Het bestuur en de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden volledig pro deo.

Wilt u ons steunen?
Uw bijdrage is van harte welkom op onze bankrekening:  NL98 RABO 0122 4455 62

Wilt u eerst meer weten over onze organisatie?
Neem dan contact met ons op.
Voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar [Contact].

Algemeen Nut Beogende Instelling
GGPL is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met mogelijke belastingvoordelen voor sponsoren.
Voor meer informatie inzake ANBI:  www.ANBI.nl

2016-2

Reacties zijn gesloten.